erasmus logo

Spalio 15-18 d. Alytuje mokėme 3D projektavimo pagal mūsų koordinuojamo Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Kaip auginti išradėją“ (angl. „How to Raise an Inventor“) metu sukurtą mokymo medžiagą. Šeši profesijos mokytojai tobulino savo žinias projektuojant su Solidworks programa.

Mokymus organizavo VšĮ „Mokymų akademija“ pagal projektą „Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje „Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos“ (Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0008).

Daugiau informacijos:

Projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė

El.paštas: akvile@robotikosmokykla.lt