erasmus logo

Sėkmingai užbaigėme dvejus metus trukusį Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Kaip auginti išradėją“ (angl. “ HOW TO RAISE AN INVENTOR. TECHNOLOGY AND ENGINEERING LEARNING MATERIAL FOR SCHOOLS“).

Projekto partneriai, norėdami prisidėti prie STEAM iniciatyvų plėtojimo, teikdami paraišką iškėlė tikslą gerinti pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių gebėjimus technologijų ir inžinerijos srityse.

Partneriai atliko šias užduotis:

1) sukūrė internetinę mokymo priemonę „Kaip auginti išradėją“ 11–13 metų mokiniams (septintokams), kuri suteiktų mokiniams įgūdžių STEAM srityje ir padėtų formuoti jų būsimą karjeros pasirinkimą. Priemonė yra parengta anglų, lietuvių, olandų, lenkų ir latvių kalbomis ir pasiekiama play.gaminu.eu;

2) 9 mokytojai išbandė mokymo priemonę su 101 mokiniu trijose Lietuvos, Latvijos ir Nyderlandų mokyklose pamokų metu arba kaip užklasinę veiklą 2018/2019 mokslo metais;

3) įvertino priemonės efektyvumą;

4) patobulino mokytojų STEAM dalykų žinias ir metodinius įgūdžius;

5) paskleidė projekto rezultatus plačiai auditorijai šalyse partnerėse ir už jų ribų.

Mokymo priemonė „Kaip auginti išradėją“ susideda iš keturių modulių. Mokytojai ir besimokantieji įgyja žinių apie visą įrankių rinkinį: „Microbit“, „Lego Mindstorms“ ir 3D technologijas.

Moduliai „Microbit“, „Kūrimo menas“ ir „Rankos lenkimo modelio kūrimas“ yra pagrįsti realaus gyvenimo techninių problemų formulavimu, praktiniu įrankių pritaikymu ir problemų sprendimo paieškomis taikant „dizaino mąstymo“ metodiką, kuri apjungia kūrybinio, kritinio ir tarpdisciplininio mąstymo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Ketvirtasis modulis „Kaip kurti idėjas ir kaip jos keliauja“ ugdo mokinių orientaciją į vertę vartotojui ir galimybę technologinius sprendimus paversti verslo sprendimais. Tokiu būdu pamokos medžiaga susieja techninį ugdymą su verslumo mokymu.

Prie kiekvienos pamokos ar projekto pateikiama mokytojo knyga su metodikos instrukcijomis ir patarimais. Remdamiesi mokytojų atsiliepimais po bandymo laikotarpio, modulių kūrėjai parengė kiekvieno modulio naudojimo rekomendacijas. Tai leidžia medžiagą naudoti net pradedantiesiems mokytojams. Visų keturių modulių pilnai pakanka savaitinėms technologijų pamokoms ar popamokinei veiklai vieneriems mokslo metais.

Partnerių parengtas tyrimas įvertino mokinių įgūdžius ir požiūrį į STEAM. Jis atskleidė, kad dauguma mokinių vertina savo ilgalaikį susidomėjimą STEAM maždaug 3 balais iš 5. Remiantis mokinių įsivertinimu, bendrieji mokinių STEAM įgūdžiai ir susidomėjimas STEAM nepadidėjo. Taip gali būti dėl to, kad mokiniai mokėsi dalykų, kurie paprastai būna sunkūs, ir tai privertė juos suvokti, ko jie dar nežino. Tačiau apklausa aiškiai parodė, kad mokiniai mano, kad pagerėjo jų žinios ir įgūdžiai, susiję su projekto moduliais.

Ekspertų išvadą apie pamokos medžiagos tinkamumą pateikė STEAM specialistai ir metodikos ekspertai. Jis bus naudojamas toliau skleisti ir naudoti mokymo medžiagą kitoms STEAM orientuotoms mokykloms ir pavieniams mokytojams, savarankiškai besimokantiems asmenims partnerėse ir visame pasaulyje.

Didžiausias teigiamas poveikis partnerystėje buvo lauktas ir įvyko mokyklose partnerėse. Latvijoje technologiniai mokymai nuo 2020 m. taps privalomi pagal naują valstybinį reglamentą. Projektas padėjo partnerių mokyklai iš Rygos tam iš anksto pasiruošti. Lietuvos mokykloje mokymo priemonė padėjo patobulinti inžinerijos pamokų turinį naujomis technologinėmis priemonėmis. Olandų mokykloje projektas buvo pirmasis STEAM mokymo bandymas. Visos mokyklos įtraukė projekto pamokų medžiagą į savo ugdymo programą.

Projekto poveikis išorinėms partnerių organizacijoms buvo pasiektas dėl daugybės sklaidos renginių ir mokymosi veiklų, organizuotų mokiniams ir mokytojams. Per asocijuotų partnerių tinklą įgyvendinamas strateginis formaliojo, neformaliojo ir savarankiško mokymosi apjungimo principas. Tikimės, kad žmonių, kurie turės naudos iš projekto, skaičius dar padidės po oficialios projekto pabaigos.

Projekto sutarties numeris 2017-1-LT01-KA201-035284. Projekto koordinatorius: VšĮ „Robotikos mokykla“. Projekto trukmė: 02.11.2017-01.11.2019.

Daugiau informacijos:

Projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė

El.paštas: akvile@robotikosmokykla.lt