2012m. rudenį pradėjome ES programos „Veiklus jaunimas“ remiamą projektą „Pamatykime vieni kitus“. Jo metu susitinkame neregius ir kalbamės apie jų patiriamus kasdienius iššūkius. Tuomet galvojame, kaip galime tuos iššūkius sumažinti technologinėmis priemonėmis, jas kuriame, spausdiname 3D spausdintuvais.

Apie projekto rezultatus tarptautinėje spaudoje.