Darbo pradžia
Norėdami sukurti naują dokumentą, pasirenkame „New“:

pamokele_Pauliui_html_a65ef6b

 Atsivėrusiame lange pasirenkame norimą projekto tipą. pamokele_Pauliui_html_476331dd

SolidWorks turi dvi pagrindines lango dalis. Vienoje vaizduojami negrafiniai duomenys, kitoje grafinis brėžinio ar detalės vaizdas.pamokele_Pauliui_html_c9670cf2


1. Kairėje lango pusėje yra valdymo priemonių juostos. „FeatureManager“ (ypatybių valdiklis), „PropertyManager“ (savybių valdiklis) bei „ConfigurationManager“ (nustatymų valdiklis).temp
Paspaudę kairiosios dalies skirtukus, galite matyti, kaip keičiasi nustatymų pasirinkimo galimybės. pamokele_Pauliui_html_d621fb7e 2. Dešinėje pusėje matomas grafinių objektų vaizdavimo langas, skirtas brėžiniui ar detalei kurti ir valdyti.pamokele_Pauliui_html_9e669972 Komandinė juosta pamokele_Pauliui_html_fe555705 Dinaminė Valdymo mygtukų juosta automatiškai prisitaiko ir kinta priklausomai nuo to, kokias funkcijas mes norime naudoti. Darbo pradžioje Valdymo mygtukų juosta rodo mygtukus, susijusius su dokumento nustatymų keitimu. Paspaudę skirtuką Valdymo mygtukų juostoje, matysite to skirtuko įrankius. Pavyzdžiui, pasirinkę skirtuką „Sketch“, matysite braižymui skirtus įrankius. Mokomojoje medžiagoje komandos bus užrašomos taip: „Sketch > Smart Dimension“ pamokele_Pauliui_html_8528e3f

Pelės mygtukai
Kairysis – galima pasirinkti meniu punktus, pažymėti objektus brėžinyje, pasirinkti objektus iš ypatybių valdiklio lange esančio medžio (FeatureManager). pamokele_Pauliui_html_3252f71d Dešinysis – iškviečia kontekstinį meniu. pamokele_Pauliui_html_f2d68097 Vidurinis – pasuka, priartina detalės ar jos dalies vaizdą, leidžia valdyti erdvinį brėžinio vaizdą.

Spartusis meniu leidžia jums greičiau naudotis daugeliu komandų dirbant su SolidWorks brėžiniu. Spartusis meniu iškviečiamas paspaudus dešinį pelės mygtuką bet kurioje programos vietoje. Priklausomai nuo to, kuriame programos lange paspausite dešinįjį pelės mygtuką, ar ypatybių lange, ar ant brėžinio detalės, matysite veiksmus, susijusius su pasirinktu objektu. pamokele_Pauliui_html_b7558f0

Greitasis meniu
Greitąjį meniu galima išsikviesti, pažymėjus dvigubą rodyklę, esančią meniu. Kai pasirenkate dvigubą rodyklę arba užvedate pelės žymeklį ant jos, meniu išsiskleidžia, leisdamas jums pasirinkti komandas. Greitasis meniu leidžia greičiau rasti ir naudoti komandas, esančias komandinėje juostoje. pamokele_Pauliui_html_72f95d05 „Online“ pagalba
Jei naudojantis SolidWorks kyla klausimų, atsakymus į juos galite rasti keliais būdais:

1) Paspausti pagalbos mygtuką „Help“, esantį meniu juostoje.pamokele_Pauliui_html_de479bd4

 

2) Paspausti „Help“ -> „SolidWorks Help“.

temp

 

 

3) Kol atliekate komandą paspausti „Help“.

temp

2 pamoka. Darbas SolidWorks aplinkoje

1. Išmoksime pagrindines SolidWorks funkcijas.

2. Nubraižysime parodytą detalę.

Naujas detalės kūrimo dokumentas
Paspaudžiame „New“ ir pasirenkame projekto tipą „Part“.

pamokele_Pauliui_html_476331dd

Brėžinio atidarymas
Ypatybių valdiklyje („FeatureManager“) pasirinkite „Front plane“ (Vaizdas iš priekio).

temp

arba

Atverkite 2D brėžinį pasirinkdami „Sketch“ -> „Sketch“.
temp

Braižymo patvirtinimas
Kai SolidWorks komanda aktyvi, dešiniajame viršutiniame brėžinio kampe atsiranda ženkliukai leidžiantys patvirtinti ar atšaukti atliekamos komandos pakeitimus.

temparba temp

Tokie pat ženkliukai yra ir kairiajame ypatybių meniu. Pvz braižant liniją matysime:

temp

SolidWorks lango apžvalga

temp

 

Braižome stačiakampį
1. Pasirinkite „Sketch“ > „Corner Rectangle“.

temp
2. Paspauskite brėžinio centre kad pradėtumėte braižyti. Rekomenduojama pradėti detalę nuo nulinio taško (Sketch origin).
3. Veskite pele aukštyn ir dešinėn kad nubrėžtumėte stačiakampį.  

temp

4. Dar kartą paspauskite kairįjį pelės mygtuką braižymui užbaigti.

temp

 

Matmenų nustatymas
1. Pasirinkite Sketch > Smart Dimension. Žymeklis pasikeis į temp.
2. Pasirinkite pele viršutinę stačiakampio liniją.
3. Pažymėkite kur norėsite matyti matavimo tekstą.
Atsiras matmenų keitimo dialoginis langas  (Modify).

temp

4. Įrašykite 100 ir paspauskite Enter.
5. Pasirinkite dešiniąją stačiakampio liniją.
6. Pakartokite veiksmus įrašydami 65.
7. Stačiakampio linijos pakeis spalvą iš mėlynos į juodą. Tai reiškia kad stačiakampis yra pilnai fiksuoto dydžio.    temp

Matmenų keitimas
Nustatysime naujus dėžutės matmenis. Nauji matmenys 100 mm x 60 mm.
1. Norėdami pakeisti dėžutės matmenį dukart paspauskite pele ant norimo matmens ir, atsiradus Matmens keitimo dialoginiam langui įveskite norimą reikšmę.
2. Papauskite žalią varnelę arba Enter.

Brėžinio ištempimo funkcija
1. Pasirinkite Features > Extruded Boss/Base.   tempPeržiūra pasikeis į trimatę ir kairėje atsiras Boss-Extrude valdymo langas.temp
2. Galime dėžutės aukštį keisti rankiniu būdu, tempiant už statmenos rodyklės brėžinio centre, arba valdymo lange įrašydami norimą reikšmę.
3. Įrašome Depth 50 mm.
4. Paspaudžiame žalią varnelę arba Enter.temp
Galutinis brėžinys: temp

Detalės išsaugojimas
1. Paspauskite meniu esantį mygtuką „Save“ temp arba pasirinkite „File“>“Save“.
2. Atsidariusiame saugojimo dialogo lange nurodykite detalės pavadinimą ir vietą kur bus saugomas jūsų brėžinys.
3. Paspauskite Save.

Kampų suapvalinimas
Užduotis – suapvalinti visas 4 statmenas dėžutės briaunas. Apvalinimo spindulys 10mm.
1. Pasirenkame Features > Fillet.temp Atsiranda Apvalinimo nustatymų valdymo langas.
2. Įvedame spindulį 10 mm.
3. Pažymime Full preview. Visiems kitiems nustatymams paliekame standartines reikšmes

Pažymime brėžinyje visas keturias statmenas briaunas. Nematomos briaunos atsiras kai ant jų užvesite pelę.temp4. Paspauskite OK.

Gavome tokį detalės vaizdą:tempTuščiavidurės detalės
Pašalinsime viršutinę detalės plokštę naudodami funkciją Shell.
1. Pasirinkite Features > Shell.temp
2. Įveskite storio reikšmę 5 (Thickness).   temp
3. Paspauskite ant viršutinio paviršiaus.temp
4. Paspauskite OK.

Gautos detalės vaizdas:tempExtruded Cut funkcija
Extruded Cut funkcija pašalina medžiagą.

Brėžinio atidarymas
1. Pasižymėkite dešiniąją detalės plokštumą.temp

2. Paspauskite ViewOrientation > Right.temptemp
3. Atverkite 2D brėžinį paspausdami Sketch > Sketch.

Apskritimo braižymas
1. Pasirenkite Sketch > Circle.
2. Nustatykite žymeklį ten, kur bus apskritimo centas, ir paspauskite kairįjį pelės mygtuką.
3. Tempkite apskritimą iki norimo dydžio.
4. Dar kartą paspauskite pelės mygtuką apskritimui užbaigti.temp

Apskritimo matmenys
1. Pasirinkite Sketch > Smart Dimension.
2. Įveskite apskritimo spindulį 10 mm.
3. Norėdami pakeisti apskritimo padėtį nustatykite matmenis nuo apskritimo. centro iki kraštų (apatinio bei kairiojo krašto atitinkamai 40 ir 30 mm).temp

Apskritimo iškirpimas
1. Pasirinkite Features > Extruded Cut.
2. Pažymėkite Through All – iškerpama cilindrinė skylė per visą mūsų modelį. Pasirinkus Blind galima pasirinkti skylės gylį.temp 3. Paspauskite OK.

Rezultatas:temp       VALIO! 😉