„Defined Sketch“ (lietuviškai gali būti vadinama: „apibrėžtas brėžinys“ arba „sukaustytas“).
Brėžinio elementai (pvz. linijos ir taškai) įgyja apibrėžimą, sukaustomi tada, kai suteikiame šiems elementams tarpusavio ryšius.

Sukaustytas brėžinys (Defined Sketch) reiškia brėžinį, kuriame visi objektai (linijos, taškai, apskritimai, ovalai, kreivės) yra parametriškai susiję (tiksliu mūsų įvestu nuotoliu, kampu ar sąsaja (relation)) vienas su kitu.

Kuomet brėžinyje objektai tampa susieti su kitais objektais, o šie susiejami su koordinačių pradžios tašku (Origin), jie iš mėlynos spalvos tampa juodais.

Brėžinyje kurti sąsajas galima dviem būdais: