Vedėme daiktų interneto mokymus IBM Lietuva programotuojams, dirbdami su IBM BLuemix daiktų interneto platforma.