Organizavome Inovacijų miestelio veiklas Atominiu pabėgimo kambariu ir 3D spausdinimo miestu.

Įspūdžiai iš parodos.